27-03-11

Nog een woordje over de persvrijheid in België

De politieke vluchteling Arbi Zarmaev zou, tengevolge van het langdurige onthouden van water in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, ernstige schade aan de nieren hebben opgelopen.
Het vernietigen van Arbi's gezondheid is ook een praktijk die op andere gevangenen, en in het bijzonder op Marcel Vervloesem, die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) onthulde, in de gevangenis van Turnhout en Brugge werd toegepast.

Men zou Arbi Zarmaev ook hebben willen verplichten om een document te ondertekenen.
Ook Marcel Vervloesem werd in de gevangenis onder druk gezet om de beschuldigingen waarvoor hij werd veroordeeld, als feiten te erkennen.

Nog een opmerkelijke overéénkomst: Over Marcel Vervloesem werden allerlei roddels en beschuldigingen verspreid. Dat gebeurde hoofdzakelijk via Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. De artikels die hem moesten criminaliseren en demoniseren, werden soms honderden keren gekopieerd en door de roddelblaadjes die verbonden zijn aan voornoemde kranten, verspreid. Eenzelfde negatief artikel met onjuiste en weggelaten informatie, werd ook regelmatig door het persagentschap Belga tot in Nederland verspreid. In de zaak Zarmaev gebeurde hetzelfde. Enkele dagen geleden waren er onder de naam 'Arbi Zarmaev' slechts een 10-tal artikels via de zoekrobot Google weer te vinden. Na de ophefmakende bijéénkomst voor het europees parlement te Brussel op 21.3.2011 bleken er plotseling meer dan 1.500 artikels over Arbi Zarmaev te bestaan. De eerste 5 pagina's van Google verwezen bijna allemaal naar eenzelfde artikel dat op 22.3.2011 in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, die deel uitmaken van dezelfde persgroep, verscheen.

Zowel de zaak Zarmaev als de zaak Vervloesem hadden betrekking op een politiek dossier dat door justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) persoonlijk werd opgevolgd.

Commentaren

België scoort slecht inzake persvrijheid

Luc Van Braekel, 2004-10-29

België is van de zevende naar de tweeëntwintigste plaats gezakt in de wereldwijde rangschikking van de persvrijheid. In landen als Slovenië, Slovakije of de Baltische staten heerst meer persvrijheid dan hier.

http://lvb.net/item/627

Gepost door: Jan Boeykens | 27-03-11

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg in 2006 per gerechtelijk vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout, een spreekverbod met de pers opgelegd.
Bijna onmiddellijk nadat het hof van beroep van Antwerpen dit vonnis had verbroken (2008), werd Marcel Vervloesem in de gevangenis opgesloten. Daar werd hem opnieuw een spreekverbod met de pers opgelegd.
Een 7-tal maanden geleden werd Marcel Vervloesem vrijgelaten onder voorwaarden. De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen legde hem opnieuw een spreekverbod met de pers op. Vervloesem kreeg zelfs een contactverbod met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem 2 jaar lang in de gevangenissen van Turnhout en Brugge waren gaan opzoeken. Dat contactverbod geldt ook voor de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven).

Gepost door: Jan Boeykens | 27-03-11

De commentaren zijn gesloten.