19-02-12

Het media-proces tegen Marcel Vervloesem

childporn,ring.Zandvoort.jpg

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: OP DEZE WIJZE WERD MARCEL VERVLOESEM 'SCHULDIG' BEVONDEN....
 
V. was, omdat er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over hem bestaan; doordat hij een halfbroer van Marcel V. was en omdat hij politieke ambities had, het ideale wapen om Marcel V. het zwijgen op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort.  Maar om een kans op slagen te hebben, moest men ook een einde maken aan de internationale media-aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort.  Vandaar dat men V's verhaal waarin hij stelde dat hij 'in zijn jeugd door zijn halfbroer Marcel sexueel misbruikt was geworden', eerst in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad publiceerde.  De toenmalige  perswoordvoerder van de Antwerpse Justitie die berichtjes opstelde voor het persagentschap Belga en die samenwerkte met het Nederlandse persagentschap ANP, zorgde ervoor dat het in Het Nieuwsblad verschenen verhaal over zogezegd misbruik, overal verspreid werd. Pas dan stapte V. met een klacht naar de politie.  
Om de geloofwaardigheid van V.s verhaal nog te versterken, trommelde men de Vlaamse commerciële zender VTM op.  Die zorgde ervoor dat de gelijklopende verklaringen van V's vriendjes, rechtstreeks werden uitgezonden.  
Na de uitzending die door de Nederlandse omroepen en de buitenlandse zenders werd overgenomen, stapten V's vrienden die bijna allemaal over een zwaar strafblad beschikken (roofovervallen, onvrijwillige doodslag, inbraken, diefstallen, afpersingen, zedenfeiten, drugshandel,), op hun beurt met een klacht naar de politie.  
En klaar was kees.  1) Niemand die nog over de kinderpornozaak Zandvoort sprak  2) Marcel V. die plotseling zelf van 'kindermisbruik' werd verdacht.   
En de rest was kinderspel.  In een 11-jaren durend mediaproces werd Marcel V. als een 'pedofiel', 'laffe kindermisbruiker', 'geesteszieke', 'zelfverklaarde pedojager die zelf kinderen misbruikte', 'laffe stroper'  enzoverder, door het slijk gesleurd terwijl zijn halfbroer de gelegenheid kreeg om bij ieder nieuwsbericht nog wat hatelijke beschuldigingen te spuien.   Omdat de verklaringen van V. en zijn vriendjes na enkele jaren ongeloofwaardig begonnen te klinken en een leugendetectortest uitwees dat Marcel V. de waarheid had gesproken, liet men enkele jaren voor Marcel V's veroordeling, enkele minderjarigen  die ondermeer voor een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten, wederom in Het Nieuwsblad verklaren dat ook zij door Marcel V. 'sexueel misbruikt' werden. Na de publicatie in Het Nieuwsblad stapten ook zij met een klacht naar de politie waarop het gerecht dat de kinderpornozaak doodzweeg, natuurlijk met veel trompet- en bazuingeschal de 'zelfverklaarde pedofielenjager', zoals hij steeds smalend werd genoemd, aanpakte.
Met de ontlastende getuigenissen en verklaringen hoefde justitie geen rekening te houden.  Die voegde zij namelijk niet toe aan het gerechtelijk dossier of zij verdwenen gewoon, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor Marcel V's definitieve veroordeling door  het Hof van Beroep te Antwerpen, schriftelijk moest toegeven.
 
Afbeelding: Enkele foto's van slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort die bijna 90.000 slachtoffers telt.  De Justitie van Turnhout maakte er zich van af met ondermeer de woorden dat de foto's 'te oud waren om nog onderzocht te worden', terwijl zij jarenlang werk maakte van de klachten tegen Marcel V. die op zaken sloegen die zogezegd 30 of 40 jaren voordien plaats grepen maar waarvoor geen enkel materieel bewijs bestond.  Marcel V. werd dus  louter op basis van gezegdes veroordeeld en zijn veroordeling was alleen mogelijk dank zij het jarenlange media-proces waarin hij reeds bij voorbaat 'schuldig' werd verklaard.  Het is op die manier dat het Belgische Justitie met de stilzwijgende steun van de minister van justitie en politici, te werk gaat. Dat is wat er overblijft van onze 'moderne rechtsstaat'.

De commentaren zijn gesloten.