21-03-12

'Onpartijdige magistratuur': Open Brief aan justitieminister Turtelboom (7)

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgKinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak - Opsluiting van Marcel Vervloesem - 'Onpartijdige rechters': Brief aan justitieminister Turtelboom

Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Zaak Vervloesem - Rechters te Turnhout - Onbeäntwoorde brieven
 
Zoals ik in mijn brief van 13.3.2012 stelde, verwacht ik nog altijd een antwoord uwentwege op ons schrijven inzake hogervermeld dossier.  

Uw pleidooi voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en uw oproep tot het starten van een 'debat rond de verbreding van de deontologie van de magistratuur', wordt immers totaal ongeloofwaardig gemaakt door uw stilzwijgen in deze zaak.

De rechters van de raadkamer te Turnhout die ervoor zorgden dat Marcel Vervloesem, die zwaar ziek is, nu al bijna twee maanden lang in voorarrest zit in de gevangenis van Turnhout, zijn toevallig de rechters van de strafrechtbank te Turnhout die de aktivist gedurende 11 jaren lang via een media-proces vervolgden.  Tijdens het proces verdwenen ook de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor de definitieve veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, schriftelijk toegaf.  

In het strafdossier van Marcel Vervloesem bevonden zich ook een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort en de resultaten van de leugendetectortest die in het voordeel van Marcel Vervloesem pleitte.   Ook deze stukken bleken te zijn verdwenen.

De voornoemde rechters hebben, bij mijn weten, de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van Vervloesem's halfbroer-aanklager inzake zedenfeiten met jongetjes, nooit laten onderzoeken. In de plaats daarvan werd er wel een jarenlange media-campagne tegen Vervloesem opgezet en kreeg Vervloesem 4 jaar geleden van de Turnhoutse strafrechtbank, per gerechteljk vonnis, een spreekverbod met de pers opgelegd zodat men hem zonder verdere problemen in de tabloids zoals Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kon afmaken.

De Turnhoutse procureur Jan Poels die U tot kabinetschef benoemde, is ongetwijfeld op de hoogte van dit dossier.
 
De verantwoordelijke van uw onthaaldienst deelde me enkele dagen geleden  mede dat zij mijn brief van 26.2.2012 die U tevens werd gemaild, 'persoonlijk aan de Minister zou overmaken'.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
---------------------------------------------------------
Aan justitieminister Turtelboom gemailde brieven:
Datum: 13 maart 2012 15:15
Onderwerp: Marcel Vervloesem - Interview 13.3.12
Aan: info@just.fgov.be
---
Datum: 21 maart 2012 14:49
Onderwerp: Brief aan justitieminister Turtelboom
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be

De commentaren zijn gesloten.