29-05-12

Belgische media slachten mensen af...

boem.gifHoe de Belgische media mensen met de pen afslachten

Op basis van een artikel over (vermeende!) aanranding in 'Het Nieuwsblad', werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem op 19 januari 2012 aangehouden en voor 4 maanden opgesloten in de gevangenis van Turnhout.

Hij werd één keer in kritieke toestand overgebracht naar het hospitaal.

Marcel Vervloesem is ondertussen 10 dagen terug thuis en probeert zijn leven te hervatten.

Al wat de Belgische, subsidieafhankelijke staatsmedia deden was, over onder andere deze zaak, roddels verspreiden, zonder enige vorm van controle van hun 'bronnen', deontologisch totaal, onverantwoord en tegen alle regels in.

Vooral Het Nieuwsblad, via "verslaggever" Jef Van Nooten, ging zich te buiten aan het nakakelen van een voormalig psychiatrisch patiënte zonder zich de moeite te getroosten wat ze zei te controleren. Het gaat hier om Marcel Vervloesem's zus Maai die hij eerder nog zelf terug uit de psychiatrie heeft gekregen... 

Niet, één keer nuanceerde Jef Van Nooten zijn "berichtgeving", laat staan, controleren, maar plaatste alles neer als feiten.

Ook andere "media", handelden zo onvoorzichtig en deontologisch totaal onverantwoord.

Alleen de regionale zender in Turnhout nuanceerde omdat zij zich mogelijk beter geïnformeerd wist…

Niet alleen Marcel Vervloesem werd slachtoffer van die ongenuanceerde en niet gecontroleerde roddelterreur maar ook zijn kleindochter, onderbuur en een vierde persoon, om over de schade aan anderen maar te zwijgen. Zie HN-artikel "Vervloesem blijft langer in cel" van Jef Van Nooten daterend van 25 januari 2012, in de papieren versie.

Ondertussen kon ik zelf persoonlijk, gedurende de 4 voorbije maanden, meerdere personen, buren, familie enz spreken en had ik de mogelijkheid de pv's van de getuigenissen in te zien.

De pv's dateren van voor de 25ste januari 2012… Die zijn totaal in tegenspraak met wat Maai, de moeder van Dimitri Vervloesem, aan Jef Van Nooten vertelde. Maai (van Maria), staat wijd en zijd bekend om het verspreiden van buitensporige leugens en het feit dat ze zelfs twee stenen kan laten vechten.

Over Dimitri Vervloesem, toen minderjarige aanklager, die Marcel Vervloesem beschuldigde van verregaand misbruik, bestaat een dik dossier bij de jeugdrechter in Turnhout. De jeugdrechter had Dimitri verzekerd dat, wanneer die nog één keer moest verschijnen, hij overgebracht zou worden naar Ruiselede.

Over volgende feiten - niét 'vermeende' feiten in deze Jef Van Nooten (bekend met 'vermeend'?..) - werd Dimitri onder andere meermaals verhoord:

- Diefstal,

- Slagen en verwondingen aan en mishandeling van zijn moeder,

- Vernielen van huis en huisraad,

- Slagen en verwondingen en mishandeling van medescholieren,

- Vechtpartijen,

Hij heeft een andere jongere zodanig mishandeld dat die weken onder medische behandeling gestaan heeft.      

Hij werd door zijn vorige school buitengezet maar in de nieuwe school gingen de mishandelingen tov medestudenten gewoon verder.

Dimitri heeft wekenlang onder dagelijks toezicht gestaan van een speciale assistente.

Meerderen getuigen dat ze wisten, en zagen, hoe Dimitri, een jongen, van 17 jaar!, verplicht werd bij zijn moeder in bed te slapen… Dat hij thuis geen eten kreeg, de badkamer- en wc-deur op slot waren enz.

Maai en Dimitri staan erom bekend dat ze overal voortdurend geld en sigaretten gaan afluizen. Maar ook hoe zij materiaal ontvreemdt, zelfs simpele rollen wc-papier en vloerzeep.

Marcel, evenals de buren waar Dimitri voortdurend over de vloer kwam, stopten Dimitri (en Maai) geregeld geld en boodschappen toe uit medelijden. Dimitri mocht heel vaak met Marcel mee-eten omdat Dimitri altijd klaagde dat hij van zijn moeder geen eten kreeg.

Ondertussen verspreidt zich een foto van Dimitri Vervloesem met een vriend, waar hij (als minderjarige), opstaat al pronkende met verboden wapens… een soort zwaarden. Zelfs de datum staat er helder op, anderhalve maand voor de aanklacht tegen Marcel, wat "voorbedachte rade" doet vermoeden gezien zijn aanklacht.

Nochtans verklaarde de experte, juridisch aangesteld om de geloofwaardigheid van Dimitri Vervloesem na te gaan, dat Dimitri "toch zo'n goede jongen is" waarvan de leugens 'een normaal verschijnsel zijn om zijn verhaal van vermeende "aanranding" wat aan te dikken'… Zijn de doodsbedreigingen tov een meisje van 14 en zijn oom (Marcel Vervloesem) dat dan ook volgens haar?..

Marcel Vervloesem zou tov de media bij de raad van de journalistiek, een klacht moeten indienen én schadevergoeding moeten eisen voor zo'n schandalige, onzorgvuldige en tenslotte onverantwoorde 'berichtgeving' waarop uiteindelijk zijn aanhouding volgde.

De media, die veroordeelt ipv de rechtbank?! Waar hebben we dat de laatste tijd, nog gehoord…

 

Godelieve Vaesen, 24 mei 2012

26-04-12

Klokkenluideronline - Micha Kat: Wat de pers verzwijgt

MichaKat.klokkenluider.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven steunt ten volle de akties voor de onmiddellijke vrijlating van de nederlandse journalist en hoofdredacteur van Klokkenluideronline, Micha Kat, die zopas omwille van zijn politieke standpunten en strijd tegen kindermisbruiken werd gearresteerd en zonder proces in de gevangenis werd opgesloten.

Zij zal ook deelnemen aan de akties in Nederland.

Klokkenluideronline nam het gedurende de afgelopen weken op voor Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde en nu al 14 jaar lang door de Justitie vervolgd wordt.  Dat wekte de woede op van de Belgische overheden die hierover ongetwijfeld contact opnamen met de Nederlandse instanties.

De Belgische en Nederlandse overheden hebben een gezamelijk belang in de kinderpornozaak Zandvoort.  Het was de Belgische overheid immers die de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een agressieve media-campagne en een jarenlang media-proces tegen Marcel Vervloesem, dichtdekte.

Enkele dagen geleden raakte bovendien bekend dat de Belgische justitieminister A. Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) niet was ingegaan op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin beschreven staat op welke wijze de misbruiken in de Amsterdamse kinderkribben werden geörganiseerd, aan de Nederlandse justitieminister over te maken.
Robert M., bijgenaamd 'Het Monster van Riga', werd op 6.4.2012 dus niet alleen veroordeeld op basis van een onvolledig dossier. Doordta men alleen hem veroordeelde kan het kinderpornonetwerk in de Amsterdamse zedenzaak namelijk blijven bestaan en worden er weer nieuwe slachtoffertjes gemaakt.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt vast dat Micha Kat, zoals dat het geval was bij Marcel Vervloesem, al jarenlang het slachtoffer is van een mediacampagne waarin hij voortdurend gecriminaliseerd en 'gek' wordt.
De Werkgroep merkt tevens op dat men enkele weken geleden een regelrechte aanval lanceerde op de website Klokkenluideronline in een poging om de website af te sluiten.  Die aanval werd gevolgd door een reeks videotapes waarin Micha Kat en zijn collega's op een georchestreerde wijze van 'oplichting' en zelfs van 'betrokkenheid bij moord' werden beschuldigd. Dat doet denken aan bepaalde politietechnieken.  Het is dan ook geen toeval dat de openbare rechtszitting aangaande de klachten tegen klokkenluider Ben Vanden Brink, die Micha Kat de 'Nederlandse Marcel Vervloesem' noemde, vandaag plaats vond.

Het optreden van de Belgische en Nederlandse justitie tegenover Ben Vanden Brink, Marcel Vervloesem, het Belgische parlementslid Laurent Louis en Micha Kat, bewijst dat men van overheidswege meer dan ooit besloten heeft om de belangrijkste dossiers rond kindermisbruiken waarbij ook politici en magistraten worden genoemd, dicht te dekken.  Men beperkt zich daarbij niet alleen tot mediacampagnes, stelselmatige verdachtmakingen, manipulaties, verdeel- en heerstechnieken, internetcensuur, arrestaties en opsluitingen.  

De Belgische Justitie bijvoorbeeld, legde Marcel Vervloesem die ernstig ziek is, reeds 4 jaar geleden een spreekverbod op met de pers en verbood hem zelfs de leden van zijn eigen vereniging te contacteren. En onder het toeziende oog van justitieminister Turtelboom die voortdurend geinformeerd wordt, mogen de rechters die hem reeds 14 jaren lang vervolgen, hem nu langzaam maar zeker uit de weg ruimen.  Dat doen zij door zijn voorlopige hechtenis onder allerlei valse voorwendsels steeds te verlengen en geen rekening te houden met het gerechtelijk onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die hem reeds maanden geleden vrijpleitten. De rechters en de minister van justitie weten maar al te goed dat Marcel Vervloesem vanwege zijn slechte gezondheidstoestand (kanker-, hart-, nier- en diabetes patiënt, Een 40-tal operaties en ziekenhuisopnames) in de gevangenis van Turnhout dreigt te overlijden. De minister is zelfs in het bezit van een gedeelte van het medische dossier van Marcel Vervloesem. 

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------

MICHA KAT IN POLITIECEL DELFT: UPDATE

OPROEP: Het is al vaker gevraagd, maar nu de nood nog hoger is, vragen we het nogmaals: stort geld op onze rekening via nr. 51.74.51.468 of via Pay Pal (via de rode “Steun Ons” knop). Micha heeft geld nodig voor eten, beltegoed, etc. Ook dienen de maandelijkse lasten voor de website te worden voldaan (rond de 300 euro per maand). Elke euro is welkom. Alvast bedankt broeders en zusters!

Micha Kat zal vrijdag voorgeleid worden in Den Haag.  Daar zullen hem 5 zaken ten lasten gelegd worden, waarbij de politie niet precies weet om welke zaken het gaat. EDIT: Tijdelijk de vermeende ten laste legging verwijderd ivm voorleiding van vrijdag 27 april.

Met Micha gaat het naar alle omstandigheden goed, hij had het alleen erg koud. Hij heeft inmiddels een tas met kleding gekregen met sokken en trui en een lange broek. Hij mag nog geen contact hebben met zijn partner of wie dan ook, alleen zijn advocaat mag hij spreken.  Zijn naasten hebben met de advocaat afgesproken afhankelijk van de uitspraak van de rechter ( de voortzetting, inbewaring of vrijlating) een verdere koers te bepalen en tot die tijd houden zij zich het hoofd koel.

http://www.klokkenluideronline.nl/

----------------

Schrijf naar Marcel Vervloesem, niettegenstaande de brieven van zijn dochter, oudste kleindochter en Nederlandse vrienden reeds wekenlang met de toestemming van de Belgische justitieminister die hiervoor herhaaldelijk werd geschreven, achtergehouden worden: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)

Protesteer bij het Europees Comité tegen Folteringen en Onmenselijke en Vernederende behandelingen (CPT), dat wel de gevangenis van Vorst bezocht maar geen bezoek bengt aan de gevangenis van Turnhout waar dat de gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen.

Raad van Europa, t.a.v. Europees Comité Tegen Folteringen (CPT), F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tél.: France: 03 88 41 39 39, Int.: +33 3 88 41 39 39
Fax: France: 03 88 41 27 72, Int.: +33 3 88 41 27 72 
Courriel: cptdoc@coe.int
Internet: www.cpt.coe.int

Marcel Vervloesem - gevangenis Turnhout 27.4.2010

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer

2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals

3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen

4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals

5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen

6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer

7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer

8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer

9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer

10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer

11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer

13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer

19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge

20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge 

31-03-12

Kinderpornozaak Zandvoort: waar de sensatiepers over zwijgt...

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgZoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem's aanhouding, gisteren nog eens met een maand verlengd.

De beslissing werd genomen door de rechters die hem omwille van zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang vervolgden waarbij  al de ontlastende stiukken en getuigenissen uit zijn strafdossier verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde.

Het is duidelijk dat, zolang deze misdaden niet onderzocht en bestraft worden, deze rechters gewoon kunnen doorgaan met hun misdaadpraktijken.

Vandaag kreeg Marcel Vervloesem een voorstel van een misdadige Turnhoutse rechter: 'Als je afstand neemt van die dubieuze aktiegroepjes en niet verder rond die kinderpornozaak Zandvoort werkt, dan kunnen we spreken'.

In maffiataal uitgedrukt: 'Laat ons een deal sluiten. Indien je over onze maffiapraktijken zwijgt, dan valt er misschien iets te regelen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven laat zich echter niet afleiden door de bijna terroristische gijzeling van Marcel Vervloesem en de misdaadpraktijken van de Turnhoutse justitie die de stilzwijgende goedkeuring genieten van justitieminister Turtelboom.  Minister Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Indien men Marcel Vervloesem, door allerlei sadistische spelletjes en door de onthouding van zijn medicatie in de gevangenis laat sterven, dan zal zij gewoon verdergaan met haar akties en zal zij de Open VLD of de zogezegde 'partij van de burger' van Annemie Turtelboom, hiervan de rekening presenteren, zoals zij ex-premier Guy Verhofstadt van de Open VLD reeds beloofd heeft

Na haar aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw te Turnhout op 29.3.2012, gaat zij nu aktie voeren in Amsterdam waar dat het proces rond Robert M. gestart is.  Ook in Turnhout zullen er nieuwe akties geörganiseerd worden zodat de bevolking meer en meer gaat beseffen dat zij door de lokale media en een corrupte justitie, jarenlang bedrogen werd.

Uit de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt immers duidelijk dat Robert M. niet alleen handelde en dat de kindermisbruiken en -verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben hadden kunnen voorkomen worden.  De documenten werden destijds door Marcel Vervloesem voor onderzoek overgemaakt aan procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux).  De rechters van de Turnhoutse strafrechtbank die tevens in de Turnhoutse raadkamer zetelen en zich hebben voorgenomen om Marcel Vervloesem als gijzelaar te gebruiken en op te blijven sluiten totdat hij in de gevangenis sterft, eisten al het onderzoeksmateriaal echter op en misbruikten het materiaal om Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort waarbij zij op één of andere wijze zijn betrokken, verder dicht te dekken.

Foto: Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die eerder een misdaadminister kan worden genoemd.

Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A :

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :

http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven Facebook:

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gevangenen:

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Hoge Raad voor de Justitie, 'waakhond' van de Belgische justitie:

http://www.hrj.be/nl/index.htm


Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

13-03-12

Marcel Vervloesem: nietszeggend Belga-berichtje

Marcel-Vervloesem-blijft-in-de-cel.jpgMarcel Vervloesem blijft in de cel

De Belga-berichtjes over Marcel Vervloesem om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, worden ook door de Gazet van Antwerpen ijverig gekopieerd.  Gazet van Antwerpen was de tabloid die, tesamen met het Antwerpse stadsbestuur, de zaak Good Engels trachtte dicht te dekken.  Zij deed dat op dezelfde wijze als nadien bij het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

In de Antwerpse psychiatrsche instelling Good Engels werden minderjarige jongeren en kinderen soms wekenlang in isoleercellen opgesloten.  Een politierapport sprak over jongeren met gebroken armen en benen die in de isoleercellen werden weergevonden. In één geval was er zelfs sprake van een 5-jarig meisje dat in een isoleercel overleed.

 

Na haar akties werden vertegenwoordigers van de vzw Werkgroep Morkhoven op het kabinet van de toenmailge minister van volksgezondheid, de heer Hugo Weckx, ontvangen.   Die liet een isoleercel-reglement opstellen dat door de psychiatrische instellingen die sindsdien over een 'kamerbehandeling' spraken, op generlei wijze werd gerespecteerd.

-----

8/03 TURNHOUT (2300) De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft donderdag de aanhouding bevestigd van Marcel Vervloesem (59). De zelf verklaarde kinderpornojager en het vroegere boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven wordt ervan verdacht zijn minderjarige neef te hebben aangerand.

Vervloesem werd in 2008 tot vier jaar cel veroordeeld voor het seksueel misbruik van minderjarigen, het verspreiden van kinderporno en oplichting. In mei 2010 kwam hij vrij onder voorwaarden en ging hij in Turnhout wonen.

Twee maanden geleden belandde hij echter opnieuw achter de tralies omdat hij zijn minderjarige neef zou hebben aangerand. De jongen zou op het appartement van zijn oom verplicht aan seksspelletjes deelgenomen hebben, terwijl nog twee andere mannen toekeken. Vervloesem ontkent de feiten.

Hij ging in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding door de raadkamer in Turnhout, maar ving bot bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

 

Belga

http://www.gva.be/regio-kempen/turnhout/marcel-vervloesem...

Marcel Vervloesem: het zoveelste nietszeggende Belga-berichtje

e cel

Marcel-Vervloesem-blijft-in-de-cel.jpgMarcel Vervloesem blijft in de cel

8 maart 2012 om 17u24

(Belga) De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Marcel Vervloesem (59). De zelf verklaarde kinderpornojager en het vroegere boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven wordt ervan verdacht zijn minderjarige neef te hebben aangerand.

Vervloesem werd in 2008 tot vier jaar cel veroordeeld voor het seksueel misbruik van minderjarigen, het verspreiden van kinderporno en oplichting. In mei 2010 kwam hij vrij onder voorwaarden en ging hij in Turnhout wonen. Twee maanden geleden belandde hij echter opnieuw achter de tralies omdat hij zijn minderjarige neef zou hebben aangerand. De jongen zou op het appartement van zijn oom verplicht aan seksspelletjes deelgenomen hebben, terwijl nog twee andere mannen toekeken. Vervloesem ontkent de feiten. Hij ging in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding door de raadkamer in Turnhout, maar ving bot bij de kamer van inbeschuldigingstelling. (COR 327)

Bron: Belga
----------------------------------------------------------------------

Verzwegen informatie:

Marcel Vervloesem was de man die in 1998  met de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) naar buitenkwam.
Onmiddellijk na de bekendmaking ervan en de aandacht van de internationale media, waaronder de drie belangrijkste Japanse kranten, werd hij via zijn halfbroer Victor aangeklaagd voor 'oude zedenfeiten' waarvoor geen enkel bewijs bestond.
De activist werd gedurende 14 jaar door de Belgische Justitie via een media-proces door het slijk gesleurd en de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten, waaronder de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes van zijn halfbroer Victor, werden vakkundig in de doofpot gestopt.

Opmerkelijk was niet alleen de rol van het persagentschap Belga dat door de Belgische Staat als een dekmantel voor kindermishandeling werd gebruikt. 

Er werd ook geknoeid met Vervloesem's strafdossier.   Bovendien verdwenen de ontlastende stukken en getuigenissen uit zijn strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie uiteindelijk moest toegeven. En de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort bleken op een bepaald momeent verdwenen te zijn.

Vier jaar geleden legde de strafrechtbank van Turnhout Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers op zodat zij daarmee de Belgische Grondwet schond. Vervloesem kreeg tevens een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en de verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.  Hij mag ook geen Belgische en Europese parlementsleden spreken.

Tijdens de laatste huiszoeking werd het script van zijn boek in beslag genomen en hij kreeg het verbod, op straffe van twee jaar gevangenisstraf, om zijn boek te laten uitgeven.

Enkele jaren geleden werd de RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die mee onderzoek voerde in de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, uit de weg geruimd.  Het persagentscap Belga vond het niet eens de moeite om dat te vermelden.

Verder werden de zedenfeiten van een gerenommeerde Franse jeugdmagistraat door middel van  tussenkomst van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtgedekt en werd Marcel Vervloesem na de aangifte van kinderpornomateriaal aan procureur Bourlet (zaak Dutroux), door de Tunhoutse rechters voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Ook de sexuele misbruiken in de Amsterdamse kinderkribben, waarvan reeds sprake in het dossier Zandvoort, werden doodgezwegen.

Marcel Vervloesem werd enkele maanden geleden door middel van een nieuw verhaal dat, zoals gewoonlijk, eerst via de tabloid Het Nieuwsblad werd bekend gemaakt, opnieuw aangehouden en opgesloten.   De rechters van de Raadkamer van Turnhout die beslisten om hem, zonder rekening te houden met de onderzoeksgegevens en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank, verder op te sluiten, zijn toevallig de rechters die hem 11 jaar lang via de strafrechtbank hebben vervolgd, waarbij ondermeer de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier verdwenen... 

08-03-12

Marcel Vervloesem voor het Hof van Beroep te Antwerpen - 8.3.2012

zandvoortphotos.jpgMarcel Vervloesem vandaag voor het Hof van Beroep te Antwerpen
 

Brussel, 8.3.2012 -  Marcel Vervloesem komt vandaag voor het Hof van Beroep van Antwerpen.  

Zoals in het  verleden bleken, tot gisteren toe, de belangrijkste ontlastende stukken en getuigenissen in zijn strafdossier, echter te ontbreken.
 
Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse Liberalen) die herhaaldelijk onder 'info@just.fgov.be' werd gemaild, is van deze zogezegde 'blunders' van bepaalde rechters te Turnhout, op de hoogte.
 
De Minister werd ook geinformeerd over het feit dat dezelfde wanpraktijken zich in het verleden voordeden.  
 
Een 4-tal jaren geleden gaf de Hoge Raad voor de Justitie op het allerlaatste ogenblik bij Vervloesem's verschijning voor het Hof van Beroep te Antwerpen, schriftelijk toe dat de ontlastende stukken en getuigenissen zich niet in het strafdossier van Vervloesem bevonden.  
De reactie van de Hoge Raad voor de Justitie die bijna geen enkele bevoegdheid heeft, kwam eigenlijk veel te laat omdat het oordeel reeds geveld was door de aanhoudende media-campagne waarin Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven door het slijk werden getrokken. 
 
Normaal gezien zou de Minister, via haar Turnhoutse procureur-kabinetschef, de heer Jan Poels, of via de Hoge Raad voor de Justitie, moeten optreden omdat de feiten zich dus ook reeds in het verleden voordeden zoals de Hoge Raad voor de Justitie uiteindelijk toegaf.  In het dossier van de Antwerpse diamantfraude vroeg minister Turtelboom die benadrukte 'zich niet in rechtszaken te willen mengen', het gerechtsdossier zelfs op.
Bovendien stelde de Minister kortgeleden dat zij voor 'een magistratuur zonder de minste zweem van partidigheid' is en de Minister liet weten dat zij een debat wenste te organiseren om de 'deontologie bij de magistratuur te verbreden'. 
 
Nog opmerkelijk in deze zaak is het feit dat de Turnhoutse parketwoordvoerdster in een rap-muzieknummertje van Vervloesem's aanklager acteert waarin de geisoleerde activist, zoals in Het Nieuwsblad en andere tabloids telkens het geval was, door aanklager opnieuw van 'sexueel misbruik' wordt beschuldigd.  Justitie die hierover werd geinformeerd laat dit blijkbaar toe terwijl het onderzoek intussen uitwees dat het verhaal en de verklaringen van aanklager niet blijken te kloppen.  De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen bevestigde de resultaten van het onderzoek zopas in haar vonnis maar dit werd door de Turnhoutse Raadkamer met de uitleg dat zij het verhaal 'geloofden' en Marcel Vervloesem 'ongetwijfeld hervallen was', van tafel geveegd.  Vandaar dat Vervloesem nog steeds is opgesloten in de gevangenis van Turnhout.
In de Turnhoutse Raadkamer zetelen deels de rechters die gedurende 11 jaren lang het anti-Vervloesem-proces hebben geleid.  Zij waren dus mede verantwoordelijk voor de verdwijning van de ontlastende stukken en getuigenissen uit Vervloesem's strafdossier waardoor hij gemakkelijk kon veroordeeld worden.
De rechters zijn ook verantwoordelijk voor het feit dat de gegevens uit de kinderpornozaak Zandvoort die hen in 1998 door Marcel Vervloesem en nadien door procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overgemaakt, niet onderzocht werden. De foto's van de 90.000 slachtoffers werden 'te oud' en 'te onbetrouwbaar' geacht terwijl men zich uitsluitend toespitste op de via Het Nieuwsblad verspreide verhalen over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' die zogezegd 30 of 40 jaren voordien plaats had gevonden.
Ook de 30 processen-verbaal van Marcel Vervloesem's halfbroer V. inzake zedenfeiten met jongetjes, werden nooit onderzocht.  V. was de man die destijds als eerste met zijn verhalen naar Het Nieuwsblad stapte en contact opnam met de journalisten van Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM die destijds met het programma Telefacts, een rechtstreekse uitzending met interviews van de zogezegde 'slachtoffers van Marcel Vervloesem' maakte...
 
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
---
Foto: slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort

De Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A 

05-03-12

Childporn rings: Belgian activist locked up in prison again

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpgMarcel Vervloesem, the man who revealed the Zandvoort childporn case (90.000 victims), is locked up in prison again.  The judges which decided to lock him up in prison again are the same judges which prosecuted him during 11 years and were covering up the Zandvoort case.
 
Photo: Vervloesem's investigation to the German boy Manuel Schadwald who vanished. Gina Bernaer-Pardaens, a RTBF-journalist who did also research to find him back, was assassinated. For several months she had phone problems.  A few week before her death, she was in an intimidating way interrogated by belgian justice for 3 hours.

Write Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout (prison of Turnhout), tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgium)
 
(More information via Google: 'Marcel Vervloesem', 'Werkgroep Morkhoven', 'Zandvoort case')

02-03-12

2.3.2012: Akties voor vrijlating van Marcel Vervloesem

Gisteren opnieuw aktie gevoerd voor het ministerie van justitie te Brussel alwaar het kabinet van justitieminister Turtelboom is gehuisvest.

Een paar dagen geleden bleek tijdens een aktie voor dit gebouw, onze brieventas met pamfletten reeds na een paar minuten verdwenen te zijn.  De 'security service' van het ministerie van justitie vertelde de politie dat er geen beelden werden opgenomen 'omdat de bewakingscamera's niet meer werken'.

Ook akties op andere plaatsen.  Dikwijls grappige reakties.  Een nederlandse vrouw: 'Aha, de kinderpornozaak Zandvoort. DAT zullen we eens lezen !'       Ook reacties in de zin van: 'Aha Turtelboom, DAT interesseert ons!' en 'De pers... de helft van wat men schrijft zijn leugens. Ik heb ervoor gewerkt.'

zandvoort_warmerdam_NL_4.gif

19-02-12

Het media-proces tegen Marcel Vervloesem

childporn,ring.Zandvoort.jpg

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: OP DEZE WIJZE WERD MARCEL VERVLOESEM 'SCHULDIG' BEVONDEN....
 
V. was, omdat er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over hem bestaan; doordat hij een halfbroer van Marcel V. was en omdat hij politieke ambities had, het ideale wapen om Marcel V. het zwijgen op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort.  Maar om een kans op slagen te hebben, moest men ook een einde maken aan de internationale media-aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort.  Vandaar dat men V's verhaal waarin hij stelde dat hij 'in zijn jeugd door zijn halfbroer Marcel sexueel misbruikt was geworden', eerst in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad publiceerde.  De toenmalige  perswoordvoerder van de Antwerpse Justitie die berichtjes opstelde voor het persagentschap Belga en die samenwerkte met het Nederlandse persagentschap ANP, zorgde ervoor dat het in Het Nieuwsblad verschenen verhaal over zogezegd misbruik, overal verspreid werd. Pas dan stapte V. met een klacht naar de politie.  
Om de geloofwaardigheid van V.s verhaal nog te versterken, trommelde men de Vlaamse commerciële zender VTM op.  Die zorgde ervoor dat de gelijklopende verklaringen van V's vriendjes, rechtstreeks werden uitgezonden.  
Na de uitzending die door de Nederlandse omroepen en de buitenlandse zenders werd overgenomen, stapten V's vrienden die bijna allemaal over een zwaar strafblad beschikken (roofovervallen, onvrijwillige doodslag, inbraken, diefstallen, afpersingen, zedenfeiten, drugshandel,), op hun beurt met een klacht naar de politie.  
En klaar was kees.  1) Niemand die nog over de kinderpornozaak Zandvoort sprak  2) Marcel V. die plotseling zelf van 'kindermisbruik' werd verdacht.   
En de rest was kinderspel.  In een 11-jaren durend mediaproces werd Marcel V. als een 'pedofiel', 'laffe kindermisbruiker', 'geesteszieke', 'zelfverklaarde pedojager die zelf kinderen misbruikte', 'laffe stroper'  enzoverder, door het slijk gesleurd terwijl zijn halfbroer de gelegenheid kreeg om bij ieder nieuwsbericht nog wat hatelijke beschuldigingen te spuien.   Omdat de verklaringen van V. en zijn vriendjes na enkele jaren ongeloofwaardig begonnen te klinken en een leugendetectortest uitwees dat Marcel V. de waarheid had gesproken, liet men enkele jaren voor Marcel V's veroordeling, enkele minderjarigen  die ondermeer voor een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten, wederom in Het Nieuwsblad verklaren dat ook zij door Marcel V. 'sexueel misbruikt' werden. Na de publicatie in Het Nieuwsblad stapten ook zij met een klacht naar de politie waarop het gerecht dat de kinderpornozaak doodzweeg, natuurlijk met veel trompet- en bazuingeschal de 'zelfverklaarde pedofielenjager', zoals hij steeds smalend werd genoemd, aanpakte.
Met de ontlastende getuigenissen en verklaringen hoefde justitie geen rekening te houden.  Die voegde zij namelijk niet toe aan het gerechtelijk dossier of zij verdwenen gewoon, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor Marcel V's definitieve veroordeling door  het Hof van Beroep te Antwerpen, schriftelijk moest toegeven.
 
Afbeelding: Enkele foto's van slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort die bijna 90.000 slachtoffers telt.  De Justitie van Turnhout maakte er zich van af met ondermeer de woorden dat de foto's 'te oud waren om nog onderzocht te worden', terwijl zij jarenlang werk maakte van de klachten tegen Marcel V. die op zaken sloegen die zogezegd 30 of 40 jaren voordien plaats grepen maar waarvoor geen enkel materieel bewijs bestond.  Marcel V. werd dus  louter op basis van gezegdes veroordeeld en zijn veroordeling was alleen mogelijk dank zij het jarenlange media-proces waarin hij reeds bij voorbaat 'schuldig' werd verklaard.  Het is op die manier dat het Belgische Justitie met de stilzwijgende steun van de minister van justitie en politici, te werk gaat. Dat is wat er overblijft van onze 'moderne rechtsstaat'.

21-04-11

Persvrijheid in België

Persvrijheid en andere grondwettelijke vrijheden in België

Marcel Vervloesem die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) onthulde, heeft de gevangenis wonder bij wonder overleefd en is een 8-tal maanden geleden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten.

Opmerkelijk daarbij is dat de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem:

1° zoals de correctionele rechtbank van Turnhout in 2006 al deed, opnieuw een spreekverbod met de pers heeft opgelegd

2° het verbod heeft opgelegd om mee te werken aan verenigingen of organisaties die kindermisbruiken bestrijden

3° een contactverbod met Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, heeft opgelegd alhoewel hij nog steeds in het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven zetelt.   Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ bezochten Marcel Vervloesem gedurende 2 jaar (en soms meermaals per week) in de gevangenissen van Turnhout en Brugge en publiceerden tal van artikels rond de kinderpornozaak Zandvoort, het mediaproces tegen Marcel Vervloesem en de folter- en isoleerpraktijken in de gevangenis van Brugge.   Marcel Vervloesem telefoneerde bijna iedere dag naar Jan Boeykens die hij reeds meer dan 20 jaar kent en waarmee hij tal van acties organiseerde.

4° een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) heeft opgelegd.  Jo Reymen is iemand die hem ook blijven steunen is.

27-01-11

PERSVRIJHEID IN EUROPA: SPREEKVERBOD

persvrijheid,europa,belgië,spreekverbod

PERSVRIJHEID IN EUROPA: BELGIE LEGT AKTIEVOERDER OPNIEUW EEN SPREEKVERBOD MET DE PERS OP

In 1968 startte de Morkhovenaar Marcel Vervloesem met zijn akties die tot de oprichting van de vzw Werkgroep Morkhoven en ondermeer tot de onthulling van het kinderporno-netwerk Zandvoort zouden leiden.
Kort nadat de kinderpornozaak Zandvoort de internationale pers (waaronder zelfs journalisten van 3 Japanse kranten) naar het dorpje Morkhoven liet afzakken omdat het bestaan van een internationaal kinderporno-netwerk voor het eerst duidelijk kon aangetoond worden, maakte de Belgische pers brandhout van de aktievoerder.
Er volgde een media-proces waarin Marcel Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar een 'zelfverklaarde kinderpornojager', een 'walgelijke pedofiel' en een 'geestesgestoorde' genoemd werd.
In 2008 werd hij in de gevangenis opgesloten alhoewel de feiten waarvoor hij werd aangeklaagd niet eens bewezen werden en nadat de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde dat -naast de cd-roms Zandvoort- al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren.
In 2010 werd hij vrijgelaten. 
Justitie legde hem echter, zoals dit in 2006 reeds het geval was, een spreekverbod met de pers op en verbood hem nog mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Er werd ook gesteld dat hij het land niet zonder toestemming mocht verlaten en geen deel mocht nemen aan kongressen rond kindermisbruik.
Marcel Vervloesem mag ook geen persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact opnemen met Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, die respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter zijn van de vzw Werkgroep Morkhoven en die hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken. Ook de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) mag hij niet contacteren omdat die hem te veel zou gesteund hebben.
Om de burger te misleiden, liet Justitie enkele maanden geleden via één van de journalisten die ze jarenlang gebruikte, het bericht verspreiden dat Marcel Vervloesem het contact met de vzw Werkgroep Morkhoven 'verbroken' had.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg justitieminister De Clerck reeds herhaalde malen om orde op zaken te stellen. Maar De Clerck lijkt de kindermisbruikers te beschermen. Hij liet zelfs geen onderzoek instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort en naar de 30 processen-verbaal waarin de hoofd-aanklager van Marcel Vervloesem in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen genoemd wordt.

 

11-01-11

België: gegijzelde aktievoerder kreeg spreekverbod

FOTO VAN MARCEL VERVLOESEM MET ZIJN KLEINKINDEREN

De activist die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd enkele maanden geleden vrijgelaten. Justitie legde hem de volgende voorwaarden op:

1) Spreekverbod met de pers zoals dat hem sinds 2006 per vonnis door de correctionele rechtbank van Turnhout is opgelegd

2) Geen medewerking aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden

3) Geen contact met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven (Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens waarmee hij meer dan 20 jaar aktie voerde en Morkhoven-ondervoorzitter Prinses J. de Croÿ.   Zij gingen hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis opzoeken)

4) Geen contact met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) die hem bleef steunen. Jo Reymen vroeg voortdurend waarom Justitie geen onderzoek voerde naar de 30 processen-verbaal over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waaraan Victor V. zich schuldig maakte. Victor V. organiseerde de klachten tegen Marcel Vervloesem.

01-01-11

Belgische Minister van Justitie: 'Pedovriendje'

 

DeClerck.argwanig.jpg'Jullie minister van Justitie is een pedovriendje'

Vanwege de massale belangstelling was de pedofielensite van de Nederlander Chris Hölsken gisteren al niet meer bereikbaar. 'Maar vanaf vandaag zijn we weer online', zegt de zelfverklaarde pedofielenjager. 'Al durf ik één ding nu wel met zekerheid te zeggen: jullie minister van Justitie is een pedovriendje.' 

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) kondigde het gisteren al in onze krant aan: 'Die site moét van het internet worden gehaald.' En hoewel hij er meteen aan had toegevoegd dat het geen evidentie zou zijn, was de website gisternamiddag al onbereikbaar. 'Maar daar zitten wij voorlopig toch niet achter', aldus Lieve Pellens van het federale parket. 'De site is wellicht gecrasht door de grote toestroom van bezoekers.' 

Hoeveel Belgen gisteren de site bezochten kon Hölsken ons niet vertellen. 'Maar als alles plat ligt, zullen het er wel veel geweest zijn. Je ziet, de Belg wil dus echt wel weten of er een pedo in zijn buurt woont.' Maar niet alleen de site stopkinderporno.be was gisteren offline, ook de Amerikaanse link was gisteren een hele tijd niet bereikbaar. Under examination, stond er te lezen. 'Maar de mensen moeten echt niet vrezen', aldus Hölsken. 'Vanaf morgen (vandaag dus, nvdr) zijn we weer online via stopkinderporno.tk.' 

'Het zal mijn tegenstanders misschien spijten, maar dat ze maar niet denken dat ze nu al van mij verlost zijn. Ik heb nog wel een aantal dingen achter de hand. Ze mogen de site zoveel saboteren als ze willen, we zullen altijd wel een manier vinden om online te raken. Daar mag je zeker van zijn.' 

Dat zowel Justitie als Child Focus zware kritiek hebben op zijn initiatief, valt Hölsken zwaar. Vooral dat minister De Clerck gisteren in onze krant 'ontmaskerde' pedofielen aanraadde om een klacht in te dienen, is in het verkeerde keelgat geschoten. 'Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen, maar na alles wat er de jongste dagen gebeurd is, kan ik maar één ding concluderen: jullie minister van Justitie is een pedovriendje. Hij zou nog liever de pedo's beschermen dan de slachtoffers. Dat noem ik nalatigheid van de ergste soort. Een minister onwaardig.' 

In plaats van een klopjacht op pedofielen te openen, heeft Hölsken vooral zichzelf tot doelwit gebombardeerd. 'Nochtans spijtig dat Justitie zo doet', stelt de zelfverklaarde pedojager. 'Want ik zou niets liever willen dan met hen samenwerken. Daarom heb ik een voorstel voor jullie minister. Voor mijn part mogen zij de site en onze hele werking gewoon overnemen en zet ik zelf een stap terug. Maar dan moet De Clerck mij wel kunnen garanderen dat hij ook iets voor de slachtoffers gaat doen. Als hij dat doet, kan hij me altijd contacteren om erover te spreken.' 

Aan de bestaande lijst met pedofielen werden gistervoormiddag, toen de site nog bereikbaar was, geen nieuwe namen toegevoegd. Dat zou de komende dagen wel nog gebeuren, beweert Hölsken. Het federale parket onderzoekt intussen in welke mate de Nederlander vervolgd kan worden.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=47...

In plaats van de vzw Werkgroep Morkhoven en diens oprichter Marcel Vervloesem met alle middelen het zwijgen te laten opleggen, kan de Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck er beter aan doen om de gegevens die in het strafdossier van Marcel Vervloesem werden weggestoken, aan de Nederlandse Justitie over te maken. Deze informatie is immers onmisbaar voor het onderzoek naar het kindermisbruik in Nederland. 

zandvoort_warmerdam_NL_3.gif

23-12-10

Le réseau Zandvoort et les abus sexuels dans les crèches d'Amsterdam

 

cdKinderporno.jpgMarcel Vervloesem, fondateur du Werkgroep Morkhoven, parlait en début 2001 d’un témoignage selon lequel des enfants d’une crèche sont drogués et exploités à l’industrie du "bébé porno" dans le studio du 111 Admiraal De Ruyterweg, à Amsterdam. Dix ans plus tard, à la veille de 2011, on apprend que 64 bébés ont été abusés pour l’industrie du « bébé porno », au 74 Admiraal De Ruyterweg.

Robert Jan Warmerdam est un transsexuel hollandais de 27 ans, actif dans le milieu sadomasochiste depuis quinze ans, donc depuis qu’il est âgé de 12 ans. Il a connu Robbie Van Der Plancken, un enfant de l'institut de Mol en Belgique, exporté en Hollande pour être prostitué, également à l’âge de 12 ans, qui a mené l’ONG Morkhoven au réseau pédocriminel Zandvoort.

Tous deux fréquentaient le "G-force", un bar d’Amsterdam, dont Warmerdam désigne Edward John Mullaney, un citoyen américain, en tant que propriétaire. L’enquête hollandaise ne se cantonnera à la propriétaire du bâtiment (non pas du club) et l’employée, mais pas du locataire. Mullaney faisait partie tous les cercles actifs à la production de pédopornographie, à commencer par Temse/Madeira, via la firme Adonis et Norbert De Rijck. Il avait également fait part du cercle Spartacus, via la firme Korper & Korver B.V et faisait toujours part de l’ex-cercle Zandvoort, via Alex Kreuner et Karel van Maasdam, alias « Alex privé ».

Le plus célèbre des clients du G-Force aurait été Marc Dutroux, à en croire Warmerdam, également prostitué, avant de devenir trafiquant d’enfants. Un autre, moins célèbre mais plus illustre, serait l’ex chef de la police d’Amsterdam, qui se déguisait en femme pour ses randonnées au club sadomasochiste. Toutefois, sa description ne correspondait pas à la réalité, selon l’enquête hollandaise, ce qui pourrait s’expliquer, si l’officier venait à son travail en grosses godasses de service, plutôt qu’en bas résille et souliers à hauts tallons.

Warmerdam parle du studio de production de film sadomasochiste situé au n° 111 Admiraal De Ruyterweg, dont les activités étaient alliées à celle du n° 523 de la même rue, selon lui. Didier Pellerin, alias « Maîtresse Roxanne », est alors locataire des studios "Rox", domiciliés au 111 Admiraal De Ruyterweg et il emploie Marlene Decokere, la deuxième femme de Nihoul, qui dirigeait le cercle Dutroux. 

Procès Verbal n° 3257/01 de la Police Fédérale - SJA - Cellule "Enlèvements'' Neufchâteau

zandvoort_viols_bebe_creche_2.gif

zandvoort_viols_bebe_creche_b.gif

 

http://droitfondamental.eu/001-PV_bebe_porno_zandvoort_20...

05-12-10

Vrijlating Marcel Vervloesem

 

EUP_zandvoort_26_04_2010_fr.gifHet Nieuwsblad verspreidt opnieuw leugens

5.12.2010

Sinds vanmorgen kunnen er opnieuw artikels op de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven gepubliceerd worden.
We danken de Skynet Klantendienst voor de behandeling van onze klacht die op één of andere wijze ook geblokkeerd leek.
De vraag is nu hoelang de steeds weerkerende problemen zullen uitblijven.

De skynetblogs werden geblokkeerd op het ogenblik dat de Werkgroep Morkhoven (ondermeer vanwege nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen waarvoor een klacht werd ingediend) bekend maakte dat zij opnieuw aktie zou gaan voeren rond de dichtgedekte kinderpornozaak Zandvoort.
De nieuwe problemen met de skynetblogs werden gevolgd door een artikeltje van de genaamde Yvo Meulemans in Het Nieuwsblad waarin de vrijlating van Marcel Vervloesem (die reeds enkele maanden geleden vrij is) bekend werd gemaakt. Meulemans die, naar we uit goede bron hebben vernomen, op alle mogelijke manieren bij Vervloesem trachtte binnen te geraken terwijl deze van Justitie een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, schreef in zijn artikeltje dat de ‘zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem zijn contact met de vzw Werkgroep Morkhoven heeft verbroken’.
Dit bericht is echter volledig fout. De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen heeft Vervloesem immers ook een contactname met de vzw Werkgroep Morkhoven verboden terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven hem 12 jaar lang is blijven steunen en men hem iedere week in de gevangenissen van Turnhout en Brugge is gaan opzoeken. Het zijn dus eigenlijk de beste vrienden van Vervloesem.
Ook met de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) waarvan hij veel steun kreeg, mag Vervloesem geen contact opnemen.

Om terug te komen op de door Het Nieuwsblad verspreide misleidende informatie van journalist Yvo Meulemans: Meulemans heeft Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar lang mede door het slijk gesleurd. Dit maakte deel uit van een media-proces dat bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen.
Maar de feiten worden niet alleen bewust verdraaid om de Vlaamse krantenlezer op een verkeerd spoor te zetten. Zo wordt er tevens verzwegen dat Vervloesem al meer dan 2 jaar lang een (spoed)procedure voor het Hof van Straatsburg heeft lopen en dat hij voor de klachten uit 1998 inzake het zogenaamd sexueel misbruik van zijn halfbroer en diens vrienden in zijn vroegere jaren, werd vrijgesproken. Vervloesem werd immers enkel voor enkele nieuwe beweringen door jongeren die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling werden geplaatst, voor ‘kindermisbruik’ veroordeeld.
Er wordt ook nog altijd gezwegen over de bijna 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en jongeren die op naam van Vervloesem’s halfbroer staan.

Het Nieuwsblad waarin Meulemans zijn misleidend artikeltje plaatste, was de krant die, vlak na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, een zogezegd interview met de halfbroer van Marcel Vervloesem publiceerde waarin Vervloesem beschuldigd werd. Deze beschuldigingen werden door alle kranten en nieuwsbladen van de Corelio-mediagroep waarvan Het Nieuwsblad en De Standaard deel uitmaken, verspreid (en klakkeloos door de andere kranten en nieuwsbladen overgenomen).

Het gaat hem dus niet om de zogenaamde ‘breuk’ van Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven (waarvoor ik door bepaalde journalisten getelefoneerd werd) maar om het blijven verspreiden van bedriegelijke informatie omdat men hoopt daarmee de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes te kunnen blijven dichtdekken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: De vzw Werkgroep Morkhoven bracht de kinderpornozaak Zandvoort enkele maanden geleden opnieuw ter sprake voor de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement. Zij wacht nu af wat het Europees Parlement dat gedomineerd wordt door de christen-democraten, gaat doen.

 

13:08 Gepost door mediawatcher in Marcel Vervloesem, vrijlating | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem, vrijlating |  Facebook |