06-06-11

VTM en de Vlaamse Liga voor Mensenrechten: 'Prijs Mensenrechten'

VTM, de commerciële zender die met een rechtstreekse uitzending één van de hoofdverantwoordelijken was voor de opsluiting van anti-kinderporno-aktivist Marcel Vervloesem en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers), wist te melden dat de Liga voor de Mensenrechten haar jaarlijkse Prijs voor de Mensenrechten heeft uitgereikt. 'De onderscheiding gaat deze keer namelijk naar de vzw Touché voor haar constructieve aanpak van de agressie bij gevangenen en ex-gevangenen', voegt de zender er op een wansmakelijke manier aan toe.

De zender is ook verantwoordelijk voor het stilzwijgen van de isolatie- en folterpraktijken binnen de Vlaamse gevangenissen die mogelijk zijn omdat de zogenaamde gevangeniswet uit 2004 die de rechten van de gevangenen moest regelen, niet eens door de minister van justitie getekend werd.

http://vtm.be/nieuws/binnenland/54553-prijs-mensenrechten...

21-04-11

Persvrijheid in België

Persvrijheid en andere grondwettelijke vrijheden in België

Marcel Vervloesem die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) onthulde, heeft de gevangenis wonder bij wonder overleefd en is een 8-tal maanden geleden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten.

Opmerkelijk daarbij is dat de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem:

1° zoals de correctionele rechtbank van Turnhout in 2006 al deed, opnieuw een spreekverbod met de pers heeft opgelegd

2° het verbod heeft opgelegd om mee te werken aan verenigingen of organisaties die kindermisbruiken bestrijden

3° een contactverbod met Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, heeft opgelegd alhoewel hij nog steeds in het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven zetelt.   Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ bezochten Marcel Vervloesem gedurende 2 jaar (en soms meermaals per week) in de gevangenissen van Turnhout en Brugge en publiceerden tal van artikels rond de kinderpornozaak Zandvoort, het mediaproces tegen Marcel Vervloesem en de folter- en isoleerpraktijken in de gevangenis van Brugge.   Marcel Vervloesem telefoneerde bijna iedere dag naar Jan Boeykens die hij reeds meer dan 20 jaar kent en waarmee hij tal van acties organiseerde.

4° een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) heeft opgelegd.  Jo Reymen is iemand die hem ook blijven steunen is.

11-01-11

België: gegijzelde aktievoerder kreeg spreekverbod

FOTO VAN MARCEL VERVLOESEM MET ZIJN KLEINKINDEREN

De activist die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd enkele maanden geleden vrijgelaten. Justitie legde hem de volgende voorwaarden op:

1) Spreekverbod met de pers zoals dat hem sinds 2006 per vonnis door de correctionele rechtbank van Turnhout is opgelegd

2) Geen medewerking aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden

3) Geen contact met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven (Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens waarmee hij meer dan 20 jaar aktie voerde en Morkhoven-ondervoorzitter Prinses J. de Croÿ.   Zij gingen hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis opzoeken)

4) Geen contact met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) die hem bleef steunen. Jo Reymen vroeg voortdurend waarom Justitie geen onderzoek voerde naar de 30 processen-verbaal over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waaraan Victor V. zich schuldig maakte. Victor V. organiseerde de klachten tegen Marcel Vervloesem.

20-12-10

Het 'Monster van Riga' en de media

Press.freedom.jpgDe autoriteiten met hun doofpot-operaties zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de gruwelijke pedo-zaak in Amsterdam. Het is om die reden misschien dat de media het publiek willen misleiden door zich bijna uitsluitend op het 'Monster van Riga' te concentreren.

De Werkgroep Morkhoven zond haar bericht 'Het monster van Riga en de kinderporno-industrie' naar de Nederlandse en Belgische parlementsleden, alsook naar de Nederlandse Koningin en de pers.
Een paar Nederlandse parlementsleden vroegen immers om een strafrechterlijk onderzoek naar de pedofielenvereniging Martijn.

Werden ondermeer aangeschreven:

k.leunissen@eerstekamer.nl, f.leijnse@eerstekamer.nl, janlaurier@eerstekamer.nl, m.y.linthorst@chello.nl, l.kneppersheijnert@eerstekamer.nl, rlinden2@home.nl, r.kuiper@eerstekamer.nl, tkox@sp.nl, ejansedejonge@home.nl, w.huijbregts@oosterhout.nl, anne-wil@duthler.nl, s.tenhorn@eerstekamer.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, agoijert@hotmail.com, h.franken@eerstekamer.nl, j.a.m.hendrikx@worldonline.nl, f.e.van.kappen@freeler.nl, c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, h.tenhoeve@eerstekamer.nl, P.H.J.Essers@uvt.nl, j.w.m.engels@rug.nl, simonvandriel@hetnet.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, jean.eigeman@hccnet.nl, ha.doek@tiscali.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, a.broekers@law.leidenuniv.nl, abroekers@planet.nl, m.l.bemelmans-videc@eerstekamer.nl, rm.aerdt@wxs.nl, gbiermans@deloitte.nl, r.dboer@eerstekamer.nl, Edward.Asscher@asscher.nl, postbus@eerstekamer.nl