21-04-11

Persvrijheid – Internetcensuur – Facebook

Gisteren, na de publikatie van het bericht 'Persvrijheid: internetcensuur - filters' op deze blog, ontving prinses Jacqueline de Croÿ plotseling een antwoord op de klacht die zij een 3-tal maanden geleden bij Facebook omtrent de desactivering van haar account 'Jacqueline de Croÿ' en de groep 'Droit Fondamental' indiende.
Bij deze desactivering verdween ook alle informatie van deze account en van deze groep op Facebook.

In haar antwoord deelde Facebook gewoon mede dat de prinses de 'gebruikersoveréénkomst had geschonden'.
Zij liet verstaan dat de desactivering van de account en de groep, onherroepelijk was.

De prinses reageerde niet omdat men toch niet veel wijzer wordt van dergelijke mededelingen en Facebook met de argumenten van een klacht blijkbaar geen rekening houdt.

Een paar uurtjes nadien werd haar Facebook account 'Jacqueline de Croÿ' plotseling opnieuw geactiveerd (http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285 - http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285#!/profi...).
De oorspronkelijke groep 'Droit Fondamental' op Facebook, met meer dan 2.000 leden/contacten, bleef echter gedesactiveerd zodat ook de informatie van deze groep, ontoegankelijk blijft voor het publiek.

Er werd intussen een nieuwe groep 'Droit Fondamental' geöpend op Facebook (http://www.facebook.com/pages/Droit-Fondamental/104249449...).

De prinses heeft ook een nieuwe account, 'Pcesse J. de Croÿ' genaamd, op Facebook geöpend (http://www.facebook.com/profile.php?id=100002090389128) voor zoverre deze account niet om dezelfde geheimzinnige reden als de eerste account, wordt gedesactiveerd.

In België bestaat er sinds enkele jaren een samenwerkingsakkoord tussen de providers en de Justitie.  

Men kan zich afvragen of dergelijk akkoord ook met Facebook bestaat.

-------

'Persvrijheid: internetcensuur – filters'
(http://persvrijheid.wordpress.com/2011/04/20/persvrijheid...)

27-01-11

PERSVRIJHEID IN EUROPA: SPREEKVERBOD

persvrijheid,europa,belgië,spreekverbod

PERSVRIJHEID IN EUROPA: BELGIE LEGT AKTIEVOERDER OPNIEUW EEN SPREEKVERBOD MET DE PERS OP

In 1968 startte de Morkhovenaar Marcel Vervloesem met zijn akties die tot de oprichting van de vzw Werkgroep Morkhoven en ondermeer tot de onthulling van het kinderporno-netwerk Zandvoort zouden leiden.
Kort nadat de kinderpornozaak Zandvoort de internationale pers (waaronder zelfs journalisten van 3 Japanse kranten) naar het dorpje Morkhoven liet afzakken omdat het bestaan van een internationaal kinderporno-netwerk voor het eerst duidelijk kon aangetoond worden, maakte de Belgische pers brandhout van de aktievoerder.
Er volgde een media-proces waarin Marcel Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar een 'zelfverklaarde kinderpornojager', een 'walgelijke pedofiel' en een 'geestesgestoorde' genoemd werd.
In 2008 werd hij in de gevangenis opgesloten alhoewel de feiten waarvoor hij werd aangeklaagd niet eens bewezen werden en nadat de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde dat -naast de cd-roms Zandvoort- al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren.
In 2010 werd hij vrijgelaten. 
Justitie legde hem echter, zoals dit in 2006 reeds het geval was, een spreekverbod met de pers op en verbood hem nog mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Er werd ook gesteld dat hij het land niet zonder toestemming mocht verlaten en geen deel mocht nemen aan kongressen rond kindermisbruik.
Marcel Vervloesem mag ook geen persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact opnemen met Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, die respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter zijn van de vzw Werkgroep Morkhoven en die hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken. Ook de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) mag hij niet contacteren omdat die hem te veel zou gesteund hebben.
Om de burger te misleiden, liet Justitie enkele maanden geleden via één van de journalisten die ze jarenlang gebruikte, het bericht verspreiden dat Marcel Vervloesem het contact met de vzw Werkgroep Morkhoven 'verbroken' had.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg justitieminister De Clerck reeds herhaalde malen om orde op zaken te stellen. Maar De Clerck lijkt de kindermisbruikers te beschermen. Hij liet zelfs geen onderzoek instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort en naar de 30 processen-verbaal waarin de hoofd-aanklager van Marcel Vervloesem in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen genoemd wordt.

 

20-12-10

Het 'Monster van Riga' en de media

Press.freedom.jpgDe autoriteiten met hun doofpot-operaties zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de gruwelijke pedo-zaak in Amsterdam. Het is om die reden misschien dat de media het publiek willen misleiden door zich bijna uitsluitend op het 'Monster van Riga' te concentreren.

De Werkgroep Morkhoven zond haar bericht 'Het monster van Riga en de kinderporno-industrie' naar de Nederlandse en Belgische parlementsleden, alsook naar de Nederlandse Koningin en de pers.
Een paar Nederlandse parlementsleden vroegen immers om een strafrechterlijk onderzoek naar de pedofielenvereniging Martijn.

Werden ondermeer aangeschreven:

k.leunissen@eerstekamer.nl, f.leijnse@eerstekamer.nl, janlaurier@eerstekamer.nl, m.y.linthorst@chello.nl, l.kneppersheijnert@eerstekamer.nl, rlinden2@home.nl, r.kuiper@eerstekamer.nl, tkox@sp.nl, ejansedejonge@home.nl, w.huijbregts@oosterhout.nl, anne-wil@duthler.nl, s.tenhorn@eerstekamer.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, agoijert@hotmail.com, h.franken@eerstekamer.nl, j.a.m.hendrikx@worldonline.nl, f.e.van.kappen@freeler.nl, c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, h.tenhoeve@eerstekamer.nl, P.H.J.Essers@uvt.nl, j.w.m.engels@rug.nl, simonvandriel@hetnet.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, jean.eigeman@hccnet.nl, ha.doek@tiscali.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, a.broekers@law.leidenuniv.nl, abroekers@planet.nl, m.l.bemelmans-videc@eerstekamer.nl, rm.aerdt@wxs.nl, gbiermans@deloitte.nl, r.dboer@eerstekamer.nl, Edward.Asscher@asscher.nl, postbus@eerstekamer.nl

Waarom spreken we enkel over het 'Monster van Riga'?

EdwinRotgans.jpgDe Werkgroep Morkhoven vindt dat de media het publiek willen misleiden door zich bijna uitsluitend op het 'Monster van Riga' te concentreren terwijl de autoriteiten, met hun doofpot-operaties, rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke pedo-zaak in Amsterdam.

Het is immers duidelijk dat de Amsterdamse pedo-zaak in verband staat met de Nederlandse pedofielenvereniging 'Martijn'. Martijn kwam voor op een lijst met tal van belangrijke personen en organisaties, die in beslag genomen werd gedurende een huiszoeking bij de belg Norbert de Rijck in Temse. Deze werd uitgevoerd door de Rijkswacht van Beveren in België, in opdracht van de Onderzoeksrechter uit Dendermonde. In het proces-verbaal vermeldde de Rijkswacht aan de Onderzoeksrechter dat de gevonden lijst 'niet belangrijk' was. Dus werd er geen onderzoek naar kindermisbruiken gevoerd. De Werkgroep Morkhoven die de lijst wél onderzocht, ontdekte de pedozaak Temse-Madeira.

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven diepte het gevonden spoor verder uit, wat resulteerde in het oprollen van het netwerk Temse-Madeira, waarin personen uit België, Nederland, Portugal en Engeland betrokken bleken te zijn. Er volgden tal van arrestaties. Bij de processen die volgden, werden de daders veroordeeld.

Het onderzoek brachten Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven in 1998, op het spoor van de nu bekende Zandvoort-zaak. Morkhoven-onderzoeker Vervloesem vond opnieuw een verband met de Nederlandse pedofielenvereniging Martijn. Zo bleken een reeks van kinderpornobeelden uit het Zandvoort-dossier identiek te zijn aan foto's die in het tijdschrift van Martijn afgedrukt stonden. Vervolgens bleek dat deze kinderpornografische beelden gedeeltelijk door een zekere J.M. Villaume in Frankrijk waren gemaakt, die op zijn beurt zowel betrokken was bij het pedofilie-schandaal Cathedral als het daarmee verbonden grote pedofilie-schandaal Coral in Frankrijk. Tussen de fotografische opnamen was ook de fotogalerij van Harry Turné uit Duitsland te vinden die pedofiliefoto's onder de naam 'Pojkart' publiceerde. In de tijdschriften van Martijn stonden ook advertenties die betrekking hadden tot een pedo-zaak in het Belgische Berlaar waarin tal van jongeren werden misbruikt, 'Palestra' genaamd. Foto's in deze zaak verschenen in het tijdschrift van Martijn.

Al deze gegevens met de desbetreffende bewijzen werden eertijds door Vervloesem aan de Bijzondere Opsporingsbrigade van de Rijkswacht in Geel, met name aan Adjudant Frans Tops, overgedragen. Maar de Turnhoutse Justitie deed niets met het materiaal. De opgespoorde foto's werden zelfs gebruikt om de vinder ervan, Marcel Vervloesem, te kunnen vervolgen voor het 'bezit van kinderporno' zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt.

Vervloesem had hetzelfde bewijsmateriaal ook overgemaakt aan de Gerechtelijke Politie van Parijs, die in opdracht van de Parijse onderzoeksrechter Ringot met een rogatoire commissie naar Nederland en naar de Bijzondere Opsporingsbrigade van Geel was gekomen.

In de zaak Zandvoort kwamen eveneens beelden voor van baby's en peuters terwijl ze misbruikt werden. Het nederlandse televisieprogramma Nova maakte destijds een schokkende uitzending over de Zandvoort-zaak waarbij ook een aantal beelden van die gefolterde en misbruikte kleuters te zien waren.

Het voornoemde bewijsmateriaal bevindt zich nog altijd in het strafdossier van Marcel Vervloesem, onder het mom dat er tegen Vervloesem ook een onderzoek werd gevoerd wegens 'het bezit van kinderporno' (waarvoor hij achteraf werd vrijgesproken).

Het wordt tijd dat Justitieminister De Clerck en de Belgische Justitie dit onderzoeksmateriaal, aan de Nederlandse autoriteiten overmaakt. Naar aanleiding van de Amsterdamse pedo-zaak, vroegen Nederlandse parlementsleden die zich niet enkel interessant willen maken door wat geroep en geschreeuw, om een strafrechterlijk onderzoek naar Martijn.

05-12-10

MARCEL VERVLOESEM KREEG SPREEKVERBOD...

 

marcelSprekend.jpg 

Mr. drs. BOU van de website BOUblog (Nederland) op 21.1.2010 in 'De beste wensen van Marcel Vervloesem': 'Een week of twee geleden ontving ik een brief van Marcel Vervloesem. Ik kreeg problemen op het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven'
----
'Natuurlijk deed dat briefje me plezier! Normaal gesproken had ik het dezelfde dag nog gepubliceerd, maar achter de schermen waren er wat problemen gerezen. Vanaf het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven, lag BOUblog onder vuur. De site laadde soms heel traag, reacties plaatsen ging dan moeizaam, het plaatsen van een artikel ging soms helemaal niet meer. Dan zat ik te schrijven en als ik de tekst wilde opslaan, verdween deze voorgoed in het niets. Mijn provider werd bestookt met DDos aanvallen, hun server lag plat. Men probeerde in te breken in BOUblog, waarop ik het wachtwoord wijzigde. Er volgde een spamaanval van honderden Russische reacties, die gelukkig goed werd opgevangen door mijn spambox. Ook bleek dat een site, Dutchpredators, die zich toelegde op het achtervolgen, belasteren en zwart maken van Yvonne van Hertum, op het idee was gekomen dat ik een vriendin van haar ben en een medewerkster van haar organisatie Stop Kinderseks. Reeds in juli had deze site daarom mijn naam, adres en telefoonnummer gepubliceerd. Dit is zowel smaad als in strijd met de privacy. De schrijvers (of was het er maar één die steeds onder verschillende namen schrijft?) bleken zich te verschuilen achter een postbus in Houston, Texas. Hun provider was onvindbaar en uit hun reacties op BOUblog bleek dat ze gebruik maakten van proxy-servers. Kortom: een trollensite. Daarop heb ik aangifte gedaan van smaad en schending van mijn privacy.'
http://www.boublog.nl/2009 /11/05/marcel-vervloesem-e n-de-pedocriminelen/

 


17:31 Gepost door mediawatcher in Persvrijheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persvrijheid, vervloesem, spreekverbod |  Facebook |

05-03-10

'Persvrijheid' in België

 

Belgisch gerecht haalt Koerdische zender uit de ether | DeWereldMorgen.be


www.dewereldmorgen.be
Donderdagochtend om 5 uur viel de politie binnen in de lokalen van de Koerdische zender ROJ Tv. Zeven uur later weet de ploeg van journalisten en medewerkers van de zender nog niets meer dan u en ik konden vernemen via radio en TV. ...

14:18 Gepost door mediawatcher in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: persvrijheid, belgie, koerdische zender |  Facebook |

26-10-09

Persvrijheid in Nederland: Yvonne van Hertum - Micha Kat

 

Persvrijheid in Nederland

Maandag, 26 oktober 2009

Van Hertum

Yvonne van Hertum: Open Brief

Brussel, 26 oktober 2009

Beste Mevrouw van Hertum,

Ik kwam op je site terecht door het lezen van het artikel 'Yvonne van Hertum raakt weer uitgepoept' op de site van de 'dutch predators'.

Het is altijd interessant om de twee klokjes te horen luiden in een bepaalde zaak.

Het hof dat jou tot twee maanden gevangenisstraf veroordeelde, tilde wél zwaar aan het 'ongegrond op internet aan de schandpaal nagelen' maar ik zie dat jij evenééns op het internet aan de schandpaal wordt genageld.

En als het éne niet kan, dan kan het andere ook niet volgens mij.

Een rechter moet zich immers aan de wetgeving houden, zoals dit ook in België het geval zou moeten zijn.
Hij mag zich niet, in overtreding met de Nederlandse en europese wetgeving, partijdig opstellen in een rechtszaak.
Hij mag geen twee maten en twee gewichten gebruiken.
Het Internationaal Recht laat geen discriminatie van personen of verenigingen in rechtszaken toe en alleen al op die basis zou het uitgesproken vonnis nietig moeten verklaard worden.

De uitspraak van het hof dat een beschuldiging (en zeker een valse of foute beschuldiging) 'iemand lang kan achtervolgen', is inderdaad juist. Maar die uitspraak moet ook gelden voor de mensen die jou op een systematische manier in het openbaar beschuldigen.

De rechter motiveerde de uitspraak met de woorden dat 'het recht op de vrijheid van meningsuiting niet zwaarder mag wegen dan het recht op privacy'.

Welnu, dat recht geldt ook voor jou en voor iedere Nederlandse burger en aktievoerder.

De wens om jou als zogezegde 'zelfbenoemde pedojaagster' te stoppen, mag geen vrijbrief zijn om misdaden te plegen of akties te ondernemen die strijdig zijn met het Nederlandse recht en de Nederlandse wetgeving.

Wat ik ook niet begrijp, is dat je in het verleden een link op je website stopkindersex.com moest verwijderen 'omdat die verwees naar andere antipedosites'.

Mag men tegenwoordig geen links meer plaatsen naar andere sites ?
Mag men geen links meer plaatsen naar sites die over dezelfde zaken spreken als de zaken waarover men op zijn eigen site spreekt ?
Maakt dat misschien deel uit van het recht op vrije meningsuiting in Nederland ?
Is het met de persvrijheid op het Internet nu al zo slecht gesteld in Nederland ?

Sorry, maar ik stel mij ernstige vragen over deze nieuwe ontwikkeling, zeker na het lezen van een artikel van Micha Kat op 'Klokkenluiders' waarin staat dat het Europees Parlement enkele weken geleden het zogeheten Amendement 138 heeft laten vallen dat vrijheid van internet-gebruik voor alle Europese burgers garandeert.
Dat gebeurde op vraag van Nicolas Sarkozy die het schandaal rond zijn zelfgekozen minister van Cultuur, Frédéric Mitterand, daarmee wil dichtdekken.

Ik zal uw zaak daarom blijven opvolgen en trachten uit te zoeken wat er werkelijk aan de hand is.

Het kan zijn dat u als aktiviste, professionele fouten hebt gemaakt maar daarvoor hoeft u niet, alsof u een zware kleine misdadiger zou zijn, twee maanden gevangenisstraf te krijgen zonder dat er met uw rechten evenééns rekening wordt gehouden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- http://persvrijheid.morkhoven.org/
- http://www.youtube.com/watch?v=a-LxFNPCDPI
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

08-09-08

De Belga-berichtjes vertellen ons niet alles (3)


marcelcrimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568


Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen.
Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief van Prinses de Croÿ 'niet had ontvangen' en dat deze brief 'misschien bij de kabinetschef was blijven liggen'. Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de zaken van het kabinet.
Hij sloot af met de woorden dat hij 'contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de gevangenissen'.

Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten uitzoeken 'op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te achterhalen dat een zekere Koen De Busser de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven ontving en dat deze man 'om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden'.
Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs terugkreeg, niet beantwoord werd.
Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren over andere brieven.
Ter informatie: Koen De Busser was de kabinetsmedewerker die in zijn enig antwoord van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven mededeelde dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte.' Maar ook dit antwoord van De Busser was echter volledig naast de kwestie omdat de heer Mertens de minister niet gevraagd had om 'tussen te komen in gerechtelijke procedures' maar hem vroeg om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen documenten en cd-roms met kinderporno te Turnhout en te Antwerpen. De goede werking van het gerecht is namelijk een zaak waarvoor de minister van justitie, normaal gezien, politiek bevoegd en verantwoordelijk is. Men kan van magistraten die documenten en onderzoeksmateriaal verduisteren ook moeilijk verwachten dat zij een onderzoek naar zichzelf opstarten.

Gezien De Busser mij niet verder wilde helpen, telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd mij medegedeeld dat 'de brieven' werden doorgegeven aan de juridische dienst van justitie en ik werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser.
Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.
Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag begon en die morgen of overmorgen in coma zal geraken, aan dergelijke laattijdige onderzoekjes maar weinig heeft.

Later op de dag vond ik, juist zoals de Italiaanse geneesheer die Marcel Vervloesem had willen opzoeken, een brief van het Penitentiair Complex te Brugge in mijn bus. Op mijn vraag om Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge, waarnaar hij mogelijks wordt overgebracht, te gaan bezoeken, antwoordde Attaché-gevangenisdirecteur E. Deloof mij dat hij mij 'geen bezoektoelating kan toekennen omdat de aanvraag tot bezoek van personen van buiten steeds door de gedetineerde zelf dient te gebeuren'. 'Van zodra dhr. Vervloesem is gedetineerd, kan hij deze aanvraag doen', aldus E. Deloof.
Het probleem is echter dat ik Marcel Vervloesem op geen enkele manier meer kan bereiken en hij dus morgen in coma kan geraken waarna hij misschien sterft.

Ik nam dus nogmaals contact op met het kabinet Vandeurzen alwaar men mij wist mede te delen dat ik mij voor deze zaak tot Hans Meurisse, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen, moest wenden.
Toen ik telefoneerde, bleek de heer Meurisse echter 'in vergadering' te zijn en men adviseerde mij om de regionale gevangenisdirectie te contacteren.

Kort daarop had ik mevrouw Dekker van de regionale gevangenisdirectie aan de lijn die mij zei dat, noch de geneesheer uit italië, noch ik, Marcel Vervloesem konden bezoeken. Ik sprak mevrouw Dekker over de bezoekregeling die, zonder dat we dat wisten, veranderd was en onze onmogelijkheid om Marcel Vervloesem te spreken terwijl hij morgen of overmorgen waarschijnlijk in coma zal geraken.
De vrouw beloofde de directie van de gevangenis van Turnhout te zullen contacteren maar tegen de tijd dat alles geregeld is, kan het reeds te laat zijn.

Om 16u. telefoneerde mevrouw Dekker mij terug om te zeggen dat zij de directie van de gevangenis van Turnhout had gesproken. De directie had haar medegedeeld dat zij het verzoek van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen maar 'daarop niet geantwoord had omdat de gevangenisregels al jarenlang gewijzigd zijn'. Marcel Vervloesem moest de aanvraag 'maar zelf doen en tot nogtoe was dat niet gebeurd'. 'De regels gelden voor iederéén', aldus mevrouw Dekker. Toen ik mevrouw Dekker er opnieuw aan herinnerde dat we niet wisten hoe we Marcel Vervloesem konden bereiken en dat hij morgen of overmorgen waarschijnlijk al in coma zal zijn, antwoordde zij dat hij 'maar een brief moest schrijven'.

Omstreeks 17u kreeg ik een telefoon van Peter, de schoonzoon van Marcel Vervloesem, die de voorbije namiddag bij Marcel op bezoek was geweest. Deze wist mij te vertellen dat:
- 'de suiker van Marcel al op 460 staat'
- hij totaal verzwakt is
- hij nog nauwelijks kan zien
- er van van 20u. 's avonds tot 7u 's morgens geen verpleging aanwezig is
- Marcel geen antwoord kreeg op zijn brief die hij tien dagen geleden naar het Bestuur der Strafinrichtingen schreef en verder geen enkele post meer ontvangt
- de cipiers doen alsof er niets aan de hand is
- de geneesheer had gezegd dat de toestand van Marcel 'kritisch' was
- Marcel een akte ondertekende die geen medisch ingrijpen toestaat.

Marcel bleek bij zijn aankomst in de gevangenis ook zijn schrijfmachine niet in de cel te hebben mogen neenemen. Het betrof hier blijkbaar een tuchtmaatregel waarvoor ik mij normaal gezien tot de federale ombudsman kan wenden, maar ja, op die federale ombudsman moet men niet altijd rekenen.

Peter zei dat ik morgen maar gewoon op bezoek moest gaan vermits ik nog altijd in de gevangeniscomputer vermeld sta.
En nu ik eraan denk. In 2005 kreeg ik nog zonder enig probleem de toelating om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken nadat ik bij de directeur van de gevangenis van Turnhout een verzoek indiende. Dat bewijst dus dat die uitleg van mevrouw Dekker dat het gevangenisreglement 'al jaren geleden veranderd werd' niet klopt.

Als Marcel in coma geraakt en kort nadien moest sterven, dan zal minister Vandeurzen waarschijnlijk met de smoes afkomen dat Marcel de dorst- en hongerstaking + de stopzetting van zijn medicatie + de weigering om medisch te te laten ingrijpen, 'zelf gewild heeft' maar wie het dossier in deze zaak aandachtig gevolgd heeft, weet dat de minister perfect op de hoogte is van de diefstallen van de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout maar dat hij weigerde om terzake iets te ondernemen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Wie Marcel nog snel wil schrijven voor dat hij in coma geraakt:
Gevangenis Turnhout
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

-------

Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21
Fax: (0032) 02 542 80 00


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto's:
1) Actievoerder Marcel Vervloesem
2) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
3) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.